A. S. Beser

A. S. Beser

Trakya Üniversitesi

H-index: 3

Asia-Turkey

About A. S. Beser

A. S. Beser, With an exceptional h-index of 3 and a recent h-index of 2 (since 2020), a distinguished researcher at Trakya Üniversitesi, specializes in the field of Felsefe.

His recent articles reflect a diverse array of research interests and contributions to the field:

Gazzali Descartes' ın Felsefesine Etki Etmiş Midir?

A. S. Beser Information

University

Trakya Üniversitesi

Position

Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Citations(all)

16

Citations(since 2020)

13

Cited By

9

hIndex(all)

3

hIndex(since 2020)

2

i10Index(all)

0

i10Index(since 2020)

0

Email

University Profile Page

Trakya Üniversitesi

A. S. Beser Skills & Research Interests

Felsefe

Top articles of A. S. Beser

Gazzali Descartes' ın Felsefesine Etki Etmiş Midir?

Authors

Ali Sertan Beşer

Journal

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

Published Date

2023/6/6

İslam dünyasının yetiştirdiği ve “Hüccet’ül İslâm” (İslâm’ın Delili) olarak anılan kelâmcı, mutasavvıf ve filozof Gazzâlî (d. 450/1058, ö. 505/1111) kesin bilgiyi (yakîn) arayışında şüphe metodunu kullanarak büyük bir sorgulama içerisine girmiştir. Araştırmalarında akıl, nefs, ruh, sezgi, nedensellik gibi birçok filozofun da gündeminde olan meseleleri felsefi bir üslupla tartışan Gazzâlî, bu anlamda doğuda ve batıda birçok düşünürü etkilemiştir. Bu etkiler takip edildiğinde Gazzâlî’nin açıklamalarıyla diğer filozofların düşünceleri arasında benzerlik gözden kaçmamaktadır. Gazzâlî ile bazı benzerlikler taşıyan ve tartışma konusu olan bir düşünür de Fransız filozof René Descartes’dır (d. 1596, ö. 1650). Descartes’ın Yöntem Üzerine Konuşma, Meditasyonlar gibi eserlerine bakıldığında Gazzâlî’nin özellikle el-Munkız mine’d-dalâl, Kimyâ-i Sa‘âdet gibi eserlerinde yaptığı açıklamalarla benzerlik göstermektedir. Bu makalede, öncelikle İslam düşüncesinin Batıya etkisi bağlamında Gazzâlî’nin bilinirliği ortaya koyulmaya çalışıldıktan sonra, Gazzâlî’nin bahsi geçen eserlerindeki açıklamalarıyla Descartes’ın açıklamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirtilmeye çalışılacaktır. Son bölümdeyse Descartes’ın Gazzâlî’nin eserlerini bilip bilmediğine yönelik tartışmalara bir nebze olsun katkı sunulmaya gayret edilecektir.

See List of Professors in A. S. Beser University(Trakya Üniversitesi)

A. S. Beser FAQs

What is A. S. Beser's h-index at Trakya Üniversitesi?

The h-index of A. S. Beser has been 2 since 2020 and 3 in total.

What are A. S. Beser's top articles?

The articles with the titles of

Gazzali Descartes' ın Felsefesine Etki Etmiş Midir?

are the top articles of A. S. Beser at Trakya Üniversitesi.

What are A. S. Beser's research interests?

The research interests of A. S. Beser are: Felsefe

What is A. S. Beser's total number of citations?

A. S. Beser has 16 citations in total.

    academic-engine

    Useful Links