A. Irwan Santeri Doll Kawaid

A. Irwan Santeri Doll Kawaid

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 3

Asia-Malaysia

About A. Irwan Santeri Doll Kawaid

A. Irwan Santeri Doll Kawaid, With an exceptional h-index of 3 and a recent h-index of 3 (since 2020), a distinguished researcher at Universiti Sains Islam Malaysia, specializes in the field of Hadith Studies, Islamic Studies, Quranic Studies.

His recent articles reflect a diverse array of research interests and contributions to the field:

Students’ Perception Towards The Use Of I-Status Hadith Ms Word Add-In To Improve Academic Writing

Pembinaan Pangkalan Data Hadis Lengkap Dalam Bahasa Melayu Untuk Data Raya (Big Data): Kajian Kes Terhadap Cabaran Yang Dihadapi Oleh Kumpulan I-Status Hadis

دليل كتابة النصوص الحديثية وطباعتها في لجنة تحقيق الحديث بماليزيا: عرض وتقويم‎

Ketokohan Ulama Hadis Dalam Bidang Tafsir

الرواة العميان في كتاب" الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين" لابن المِبْرَد: جمعا ودراسة: The blind narrators in Ibn Al-Mibrad’s book “Al-Dabt Wa Tabyin li dhawi al …‎

Kitab Arba’un Hadithan Fi Ishtina’Al-Ma’ruf Bayna Al-Muslimin Oleh Imam Al-Mundhiri: Satu Kajian Takhrij: Kitab Arba’un Hadithan fi Ishtina’al-Ma’ruf Bayna al-Muslimin by Imam …

الإسلام دين السلام: Islam is The Religion of Peace

Pemaparan Status Hadis dalam Aplikasi Digital Hadis: Isu dan Masalah

A. Irwan Santeri Doll Kawaid Information

University

Universiti Sains Islam Malaysia

Position

(USIM)

Citations(all)

26

Citations(since 2020)

23

Cited By

3

hIndex(all)

3

hIndex(since 2020)

3

i10Index(all)

0

i10Index(since 2020)

0

Email

University Profile Page

Universiti Sains Islam Malaysia

A. Irwan Santeri Doll Kawaid Skills & Research Interests

Hadith Studies

Islamic Studies

Quranic Studies

Top articles of A. Irwan Santeri Doll Kawaid

Title

Journal

Author(s)

Publication Date

Students’ Perception Towards The Use Of I-Status Hadith Ms Word Add-In To Improve Academic Writing

Journal of Hadith Studies

Nurul Fathihin Mohd Noor Shah

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Mohd Fadzli Marhusin

Mohd Zohdi Mohd Amin

Norhidayah Azma

...

2023

Pembinaan Pangkalan Data Hadis Lengkap Dalam Bahasa Melayu Untuk Data Raya (Big Data): Kajian Kes Terhadap Cabaran Yang Dihadapi Oleh Kumpulan I-Status Hadis

Journal of Hadith Studies

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Syed Najihuddin Syed Hassan

Helimy Aris

Norzulaili Mohd Ghazali

Mohd Fadzli Marhusin

...

2023

دليل كتابة النصوص الحديثية وطباعتها في لجنة تحقيق الحديث بماليزيا: عرض وتقويم‎

Journal of Hadith Studies

Shumsudin Yabi

Amran Abdul Halim

Mesbahul Hoque

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Norhasnira Ibrahim

...

2023

Ketokohan Ulama Hadis Dalam Bidang Tafsir

A Irwan Santeri Doll Kawaid

2023

الرواة العميان في كتاب" الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين" لابن المِبْرَد: جمعا ودراسة: The blind narrators in Ibn Al-Mibrad’s book “Al-Dabt Wa Tabyin li dhawi al …‎

Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs

Shumsudin Yabi

Amran Abdul Halim

Mesbahul Hoque Chowdhury

A Irwan Santeri Doll Kawaid

2022/12/1

Kitab Arba’un Hadithan Fi Ishtina’Al-Ma’ruf Bayna Al-Muslimin Oleh Imam Al-Mundhiri: Satu Kajian Takhrij: Kitab Arba’un Hadithan fi Ishtina’al-Ma’ruf Bayna al-Muslimin by Imam …

Journal of Hadith Studies

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Ahmad Izzuddin Abu Bakar

Shumsudin Yabi

Mohd Khairul Ni’mat Doll Kawaid

2022/12/1

الإسلام دين السلام: Islam is The Religion of Peace

Proceeding of International Prophetic Conference

Shumsudin Yabi

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Akila Mamat

Muhammad Yosef Niteh

2022/12/22

Pemaparan Status Hadis dalam Aplikasi Digital Hadis: Isu dan Masalah

A Irwan Santeri Doll Kawaidi

Ahmad Izzuddin Abu Bakarii

Shumsudin Yabiiii

Mohd Fadzli Marhusiniv

2022

Cabaran Pembinaan Pangkalan Data Hadis Lengkap dalam Bahasa Melayu untuk Data Raya (Big Data) yang Dihadapi oleh Kumpulan i-Status Hadis: Satu Kajian Kes

Proceeding of International Prophetic Conference

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Syed Najihuddin Syed Hassan

Helimy Aris

Norzulaili Mohd Ghazali

Mohd Fadzli Marhusin

...

2022/12/21

Signifikan Kitab Arbau'n Hadithan Fi Ishtina'Al-Ma'ruf Bayna Al-Muslimin oleh Imam Al-Mundhiri Dalam Menggalakkan Melakukan Kebajikan Sesama Manusia: Satu Kajian

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Shumsudin Yabi

2022

Hadith Mawdu’Dalam Kitab Bughyah Al-Tullab Karangan Sheikh Daud Al-Fatani (Juzuk 1): Satu Kajian Semula

Proceeding of International Prophetic Conference

Mohd Zohdi Mohd Amin

A Irwan Santeri Doll Kawaid

2022/12/21

Penilaian Status Hadith di Era Digital

Helimy Aris

Amran Abdul Halim

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Zulhilmi Mohamed Nor

Syed Najihuddin Syed Hassan

...

2022

Metode Quran Dalam Menyampaikan Hujah Kepada Penganut Agama Kristian

A Irwan Santeri Doll Kawaid

2021/10/6

Perspektif Masyarakat Terhadap Keperluan Konsep Muakhah Sebagai Satu Mekanisma dalam Menyelesaikan Masalah Masyarakat Tatkala Krisis

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Mohd Zohdi Mohd Amin

Mesbahul Hoque

Mohd Zaliridzal Zakaria

2021/8/17

Faedah Takhrij Hadis kepada Sanad Dan Matan: Satu Kajian Analisis

Journal of Maʿālim al-Qurʾān wa al-Sunnah

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Amiruddin Mohd Sobali

Ahmad Izzuddin Abu Bakar

2021

Kesilapan Berkaitan Teks dalam Perisian Digital Islam: Kajian Kes Terhadap Perisian al-Maktabah al-Syamilah dan Jawami’al-Kalim

Proceeding of International Prophetic Conference

A Irwan Santeri Doll Kawaid

Mohd Aminuddin Israbani

2020/11/1

تاريخ إغلاق المسجد الحرام بسبب الأوبئة وغيرها‎

Mesbahul Hoque

Muneer Ali Abdul Rab

Yuslina Mohamed

Amran Abdul Halim

A Irwan Santeri Doll Kawaid

2020/10/15

See List of Professors in A. Irwan Santeri Doll Kawaid University(Universiti Sains Islam Malaysia)

A. Irwan Santeri Doll Kawaid FAQs

What is A. Irwan Santeri Doll Kawaid's h-index at Universiti Sains Islam Malaysia?

The h-index of A. Irwan Santeri Doll Kawaid has been 3 since 2020 and 3 in total.

What are A. Irwan Santeri Doll Kawaid's top articles?

The articles with the titles of

Students’ Perception Towards The Use Of I-Status Hadith Ms Word Add-In To Improve Academic Writing

Pembinaan Pangkalan Data Hadis Lengkap Dalam Bahasa Melayu Untuk Data Raya (Big Data): Kajian Kes Terhadap Cabaran Yang Dihadapi Oleh Kumpulan I-Status Hadis

دليل كتابة النصوص الحديثية وطباعتها في لجنة تحقيق الحديث بماليزيا: عرض وتقويم‎

Ketokohan Ulama Hadis Dalam Bidang Tafsir

الرواة العميان في كتاب" الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين" لابن المِبْرَد: جمعا ودراسة: The blind narrators in Ibn Al-Mibrad’s book “Al-Dabt Wa Tabyin li dhawi al …‎

Kitab Arba’un Hadithan Fi Ishtina’Al-Ma’ruf Bayna Al-Muslimin Oleh Imam Al-Mundhiri: Satu Kajian Takhrij: Kitab Arba’un Hadithan fi Ishtina’al-Ma’ruf Bayna al-Muslimin by Imam …

الإسلام دين السلام: Islam is The Religion of Peace

Pemaparan Status Hadis dalam Aplikasi Digital Hadis: Isu dan Masalah

...

are the top articles of A. Irwan Santeri Doll Kawaid at Universiti Sains Islam Malaysia.

What are A. Irwan Santeri Doll Kawaid's research interests?

The research interests of A. Irwan Santeri Doll Kawaid are: Hadith Studies, Islamic Studies, Quranic Studies

What is A. Irwan Santeri Doll Kawaid's total number of citations?

A. Irwan Santeri Doll Kawaid has 26 citations in total.

What are the co-authors of A. Irwan Santeri Doll Kawaid?

The co-authors of A. Irwan Santeri Doll Kawaid are Zulhilmi Mohamed Nor, Mesbahul Hoque, Assoc. Prof. Dr. Syed Najihuddin Syed Hassan, Mohamed Akhiruddin Ibrahim, Tazul Islam, Shumsudin Yabi.

Co-Authors

H-index: 9
Zulhilmi Mohamed Nor

Zulhilmi Mohamed Nor

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 8
Mesbahul Hoque

Mesbahul Hoque

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 7
Assoc. Prof. Dr. Syed Najihuddin Syed Hassan

Assoc. Prof. Dr. Syed Najihuddin Syed Hassan

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 7
Mohamed Akhiruddin Ibrahim

Mohamed Akhiruddin Ibrahim

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 6
Tazul Islam

Tazul Islam

Universiti Sains Islam Malaysia

H-index: 4
Shumsudin Yabi

Shumsudin Yabi

Universiti Sains Islam Malaysia

academic-engine